Despre Proiect

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continu­are a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabol­cs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Proiectul ROHU-357 „Cooperarea pentru standarde înalte de asistență medicală în prevenirea, identificarea timpurie și tratamentul eficient al bolilor în Euroregiunea Bihor-Hajdú Bihar” a fost pregătit și dezvoltat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul “Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu și Municipiul Hajdúböszörmény şi finanţat prin Programul Interreg V-A.

Durata proiectului:

1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2022

Bugetul proiectului:

3.000.000 Euro din care finanțarea FEDR este 2.550.000 Euro.

Activitățile ce vor fi realizate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în cadrul acestui proiect sunt:

1Achiziția de aparatură medicală pentru partenerii de proiect:

 • Achiziția unui sistem de automatizare completă (echipamente medicale) a Laboratorului de analize medicale de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Noul sistem va duce la eliminarea erorilor în identificarea probelor, evitarea contaminării personalului medical, reducerea timpului necesar transportului și pregătirii acestora pentru analiză și degrevarea personalului medical.

Laboratorul de analize medicale deservește în primul rând municipiul Oradea, iar în al doilea rând întreg județul Bihor (în special prin analizele efectuate pentru Unitatea de Primiri Urgențe). Așadar, serviciile Laboratorului de analize medicale sunt esențiale pentru populația locală arondată Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

 • Achiziția de echipamente medicale pentru Spitalul Grof Tisza Istvan din Berettyóújfalu;
 • Achiziția de echipamente medicale pentru Centrul Medical din Hajdúböszörmény;

2Derularea de activități SOFT

Acțiuni promoționale de screening pentru sănătate și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență înaltă în zona eligibilă:

 • Facilitarea prevenirii și diagnosticării precoce prin introducerea pe site-ul web al instituției a unei secțiuni interactive care, pornind de la organele bolnave, generează ghidul pacientului pentru investigații medicale suplimentare;
 • Evaluarea stării de sănătate a pacienților prin introducerea unei secțiuni interactive pe site-ul instituției, urmată de recomandări privind măsurile de prevenire a bolilor și pachete de analiză personalizate;
 • Introducerea unei secțiuni explicative a analizelor medicale pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea pentru a informa mai bine pacientul;
 • Introducerea unui protocol de trimitere a rezultatelor analizei medicale către pacienții și / sau medicii de familie prin e-mail.

Acțiuni de îmbunătățire a accesului grupurilor defavorizate la infrastructura de sănătate:

 • Derularea unei campanii media care vizează informarea grupurilor defavorizate despre serviciile de îngrijire medicală de care ar putea beneficia;
 • Oferirea de teste medicale gratuite (analiză obișnuită) pentru 50 de cazuri sociale recomandate de Administrația Socială Comunitară Oradea.

Schimbul de know-how și activitățile de consolidare a capacității

 • 30 de medici și asistenți medicali din Berettyóújfalu și Hajdúböszörmény vor participa pentru a vizita studiile la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;
 • Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea va trimite 5 cadre medicale pentru a participa la conferințe medicale internaționale pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile profesionale.

Principalele rezultate aşteptate sunt:

711 343 persoane vor avea acces la servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății;

38 departamente de sănătate vor beneficia de echipament medical modern din care:

 • 31 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea (Unitatea de Terapie Intensivă, Endocrinologie, Cardiologie, Chirurgie BMF, Chirurgie generală, Chirurgie plastică, Chirurgie toracică, Oftalmologie, ORL, Ars, Cardiologie intervențională, Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie vasculară , Diabetologia, Nefrologie, Neonatologie – prematuri, TINN, Dermatologie, Gastroenterologie, Hemodializă, Medicină internă, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie, Obstetrică, Ortopedie, Ambulatorie, Unitatea de îngrijiri de urgență, UAVCA, Urologie, USTACC)
 • 4 la Spitalul “Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu (Laborator, Unitate de urgență, Ginecologie și Farmacie)
 • 3 la Centrul Medical din Hajdúböszörmény; (Tratamente de reabilitare – cardiologie și musculo-scheletice, Pulmonologie și Îngrijire dentară primară).

Rezultatele principale ale proiectului vor crește nivelul mediu de servicii în cele trei instituții medicale incluse in proiect, ceea ce va contribui direct la rezultatul indicatorilor din proiect.

Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentați de:

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt pacienții care vor beneficia de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății în cele trei instituții medicale care acționează în calitate de parteneri de proiect, persoanele care vor fi mai bine informate cu privire la prevenirea și diagnosticarea bolilor de înaltă frecvență și personalul medical.

Beneficiarii indirecți sunt familiile pacienților și angajatorii acestora.

Parteneri

Spitalul “Gróf Tisza István”

Spitalul “Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu va beneficia de echipament medical modern pentru dotarea a 4 departamente de sanătate după cum urmează:

 • Laborator;
 • Unitate de urgență;
 • Ginecologie;
 • Farmacie

VEZI SITE

Centrul Medical din Hajdúböszörmény

Centrul Medical din Hajdúböszörmény va beneficia de echipament medical modern pentru dotarea a 3 departamente de sanătate după cum urmează:

 • Tratamente de reabilitare – cardiologie și musculo-scheletice;
 • Pulmonologie;
 • Îngrijire dentară primară;

VEZI SITE

30 de medici și asistenți medicali din Berettyóújfalu  și Hajdúböszörmény  vor participa pentru a vizita studiile la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;