Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenție, diagnostic și tratament pentru toată populația Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar (județele Bihor și Hajdu-Bihar)

Valoarea proiectului (FEDR):

2.550.000 EURO

Beneficiar:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Despre proiect

Proiectul ROHU-357 „Cooperarea pentru standarde înalte de asistență medicală în prevenirea, identificarea timpurie și tratamentul eficient al bolilor în Euroregiunea Bihor-Hajdú Bihar” a fost pregătit și dezvoltat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul “Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu și Municipiul Hajdúböszörmény şi finanţat prin Programul Interreg V-A.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este fi­nanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

VEZI DETALII

Obiectivul specific

Obiectivul specific urmărit de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în cadrul acestui proiect este eficientizarea activității Laboratorului de analize medicale prin automatizare acestuia, cu impact asupra eliminării erorilor în identificarea probelor, evitarea contaminării personalului medical și înjumătățirea timpului de efectuare a analizelor și implicit de intervenție, cu prioritate pentru cazurile de urgență. Eficientizarea activității laboratorului de analize medicale este imperios necesară pentru a preveni blocaje în intervențiile medicale, cu preponderență în cazurile urgente.