Proiectul ROHU-357 „Cooperarea pentru standarde înalte de asistență medicală în prevenirea, identificarea timpurie și tratamentul eficient al bolilor în Euroregiunea Bihor-Hajdú Bihar” a fost pregătit și dezvoltat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul “Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu și Municipiul Hajdúböszörmény şi finanţat prin Programul Interreg V-A.

  • Durata proiectului: 1 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2022.
  • Bugetul proiectului: 3.000.000 Euro din care finanţarea FEDR este 2.550.000 Euro.

Obiectivul specific urmărit de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în cadrul acestui proiect este eficientizarea activității Laboratorului de analize medicale prin automatizare acestuia, cu impact asupra eliminării erorilor în identificarea probelor, evitarea contaminării personalului medical și înjumătățirea timpului de efectuare a analizelor și implicit de intervenție, cu prioritate pentru cazurile de urgență.
Principalele rezultate așteptate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea sunt:

  • 711.343 persoane vor avea acces la servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății;
  • 38 departamente de sănătate vor beneficia de echipament medical modern.

Beneficiarii acestui proiect sunt:
Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt pacienții care vor beneficia de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății în cele trei instituții medicale care acționează în calitate de parteneri de proiect, persoanele care vor fi mai bine informate cu privire la prevenirea și diagnosticarea bolilor de înaltă frecvență și personalul medical.
Beneficiarii indirecți sunt familiile pacienților și angajatorii acestora.